Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s používaním AIS

V prípade problémov s prihlásením kontaktujte príslušného lokálneho správcu AIS:
Mgr. Marcel Laurenčík (m.laurencik@sevs.sk), t.č. +421 553210619
Servis Skalica (servis@sevs.sk), t.č. +421 34 651 15 63

Kontaktné osoby pre riešenie problémov súvisiacich s evidenciou štúdia

V prípade problémov so zápisným listom, známkou, zmenou stavu štúdia, atd. :
Ing. Magdaléna Veselá (m.vesela@sevs.sk), t.č. +421 34 696 52 22

Kontaktné osoby pre riešenie ekonomických záležitostí súvisiacich so štúdiom

Poplatky za priímacie konanie, školné, opravné termíny, atd. :
Ing. Kvetoslava Perduková (k.perdukova@sevs.sk), t.č. +421 34 664 70 34, +421 34 696 5228


AiS2 verzia 2.5.606.63
dizajn © šomšák, 2009 - 2015