Zmena nastavení www-prehliadača pre prácu v AIS2

1. V nastavení pop-up blokera povoliť otváranie pop-up okien pre doménu ais2.sevs.sk.

2. Stránku https://ais2.sevs.sk pridať medzi "Dôveryhodné lokality" a to nasledovne (aby Vám fungovalo otváranie dokumentov pre tlač):

Nastavenie pre slovenskú verziu MS IE:

Nástroje -> Možnosti siete internet -> Zabezpečenie -> Dôveryhodné lokality -> Lokality -> Pridať túto webovú lokalitu do zóny, nastavenie "žiadať overenie servera https:// ..." nastaviť ako nezaškrtnuté! Pre túto lokalitu nastaviť úroveň zabezpečenia na "Stredne nízka".

Nastavenie pre anglickú verziu MS IE:

Tools -> Internet Options -> Security -> Trusted sites -> Sites -> Add web sites to the zone., nastavenie "Require server verification https:// .." nastaviť ako nezaškrtnuté!
Pre túto lokalitu nastaviť úroveň zabezpečenia (Security level for this zone) na "Medium-low".

Ak máte nainštalovaný nejaký toolbar je potrebné ho odinštalovať - blokuje otváranie okien.


AiS2 verzia 2.5.606.63
dizajn © šomšák, 2009 - 2015